Основна програма

 

ИПП „Хирон“

alchemy1СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ЮНГИАНСКА ПСИХОДРАМА

Обща продължителност на обучението

1200 академични часа  + 200 часа самостоятелна практика

НАЧАЛНО НИВО – личен опит – 150 часа

Изисквания за приемане в нивото
o Интервю (цел – общо запознаване с кандидата, с мотивацията му и личностовата му зрялост)
o Навършени 21 години

Съдържание
o Личен опит в група с използване на теоретичната база и основните инструменти на психодрамата и аналитичната психология

Изисквания за завършване на нивото
o Не повече от 10% отсъствия
o При завършването – есе на тема „Какъв беше опитът в групата за мен?”

A093ПЪРВО НИВО – 600 часа
за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА-АСИСТЕНТ

Изисквания за приемане в нивото
o Завършена група за собствен опит по юнгианска психодрама –150 часа
o Интервю (цел – запознаване с професионалната мотивация на кандидата)

Съдържание на обучението
o Личен опит в група –200 часа
o Личен опит в индивидуални сесии – 50 часа
o Разглеждане на теоретични теми, свързани с основните понятия в психодрамата и аналитичната психология, както и анализ на процеса – 150 часа
o Самостоятелно водене под пряка супервизия –200 часа

Изисквания за завършване на нивото

Компетенции при завършването на първо ниво
Знания:
1) основи на теорията на психодрамата
2) основи на теорията на аналитичната психология
3) теоретични основи на груповата психотерапия; групов процес
4) структура на психодраматичната сесия; терапевтични фактори в психодрамата и аналитичната психология
Умения:
1) в качеството на групов член – влизане в ролята на помощен Аз, протагонист, дубльор, поемане на роля в групова игра, даване на обратни връзки и споделяне.
2) в качеството на водещ – разбиране, следване и катализиране на груповия процес чрез адекватен подбор на съответните техники, поставяне на сцена, водене на протагонист-центрирана игра с използване на размяна на роли, монолог, дублиране, огледало, хор.
A0063) Изграждане на хипотеза при индивидуална заявка на клиент, базирана върху теоретичната база на психодрамата и аналитичната психология.
4) работа със символен материал: използване на митологични мотиви, индивидуална и групова работа със сънища, рисунки и активно въображение.
Нагласи и качества:
1. себеразбиране
2. разбиране на другите и емпатия
3. вербализиране на емоции
4. приемане и оценяване на индивидуалните особености и качества на всеки от членовете на групата
5. приемане на индивидуалния път и темпо на развитие на клиента, с внимателно отношение към съпротивите и защитите му.

Допълнителни изисквания
o Не повече от 10% отсъствия
o Максимум 20% от часовете да са набрани от тематични семинари на други водещи
o Протоколи за всички проведени срещи
o Минимум 7 лични игри
o Самостоятелно водене – минимум 7 лични игри
o Себерефлексия – 5 страници
o Практически изпит пред комисия от трима обучители.

 

alchemy_khunrathВТОРО НИВО – 400часа + 200 часа самостоятелна работа
за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА ТЕРАПЕВТ С ЮНГИАНСКА ОРИЕНТАЦИЯ

Изисквания за приемане в нивото

o Завършена група за собствен опит и ниво 1 по психодрама с юнгианска ориентация – 800 часа
o Интервю

o Завършена бакалавърска степен в специалност, близка до практиката на кандидата и включваща задължително обучение по психология на развитието, теория за личността, психично здраве и патология, методи за психотерапия и социални системи.

 

Съдържание на обучението

• Тренинг в собствената обучителна група (240 ч), съдържащ:
– участие в груповия процес, в това число минимум 5 лични игри, водене на лични и групови игри (минимум 7);
– пряка супервизия – 100 часа;
– теория под формата на изработване на хипотези, анализ на процеса, тълкуване на символен материал и др. – 50 ч.
• Теория: тематични семинари – 100 часа
• индиректна супервизия – 60 часа в група за супервизия или в индивидуална супервизия

A039

Изисквания за завършване на нивото

Компетенции при завършване на второ ниво 
• Задълбочено познаване на психодраматичните техники и техники за работа с несъзнаван материал на психодраматичната сцена.
• Задълбочено познаване на основните теоретични концепти на аналитичната психология и прилагането им в психодрамата.
• Задълбочено разбиране на символния език на несъзнаваното
• Разбиране и управление на собствените емоции
• Разбиране на динамиката на преноса и контра преноса.
• Умения за водене на индивидуален случай чрез монодрама

Допълнителни изисквания

o Не повече от 10% отсъствия
o Протоколи за самостоятелната практика и проведените срещи на групата
o Супервизия – супервизията може да бъде допълнена чрез индивидуална супервизия, но задължително след като кандидата е присъствал на 90 часа супервизия, проведена в рамките на своята обучителна група и минимум 30 часа в група за супервизия
o Теоретична разработка, описваща самостоятелната практика на обучаемия
o Изпит пред комисия от трима психодрама водещи във формата на защита на теоретичната разработка

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s